SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Od 16 do 23 listopada 2021 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym  dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. W trakcie szkolenia obejmującego 36 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące zasad kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Kurs ukończyło 12 strażaków OSP z jednostek: Busówno, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Kanie, Sawin, Staw, Wierzbica, Wojsławice. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Szkolenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. bryg. Stanisław Kołtun

Skip to content