SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Od 17 do 25 październik 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmie odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs ukończyło 25 strażaków OSP z jednostek: Białopole, Bukowa Wielka, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Krzywice, Leśniczówka, Leśniowice, Łukówek, Rejowiec, Strupin Duży, Żalin i Żółtańce. Komendant Miejski PSP bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. kpt. Radosław Gajuk

Skip to content