SZKOLENIE DRUHÓW OSP Z TERENU POWIATU CHEŁMSKIEGO

W dniach 08-15  września 2022 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zorganizowała w oparciu o program szkolenia z 11 maja 2006 roku zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników  OSP”.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na bazie  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Chełmie. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z  działaniami w zakresie  ratownictwa technicznego na drogach jak również udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Kurs ukończyło 27 druhów z jednostek OSP: Bukowa Wielka, Czułczyce, Kamień, Kanie, Krzywice, Leśniczówka, Leśniowice, Pławanice, Strupin Duży, Wojsławice, Wólka Kańska, Zarzecze, Żalin i Żmudź. Komendant Miejski PSP bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst: mł. bryg. Stanisław Kołtun, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content