SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

22 października 2021 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zakończyło się szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie to ukończyło 13 druhów z Jednostek OSP powiatu chełmskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. kpt. Radosław Gajuk

Skip to content