SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

Od 16 do 18 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbywało się „Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych” powiatu chełmskiego z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostek  OSP. Kurs ukończyło 7 absolwentów z jednostek OSP: Rejowiec, Ruda, Siedliszcze, Stare Depułtycze, Staw i Wierzbica. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content