SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

3 września 2021 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. W trakcie szkolenia obejmującego 126 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 23 września odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 37 druhów, z jednostek OSP: Alojzów, Białopole, Busówno, Horeszkowice, Kamień, Kanie, Krzywice, Leśniowice, Plisków, Pławanice, Ruda, Sawin, Siedliszcze, Staw, Syczyn, Turowiec, Wierzbica, Wołkowiany, Żalin, Żółtańce. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Watras

Skip to content