SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

20 marca 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej PSP z dnia 3 lutego 2022 roku oraz zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP” zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 marca 2022 roku.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez druhów metodą nauki zdalnej
z wykorzystaniem nauczania e – learningowego oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone min.
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Chełmie. W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę
i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 12 kwietnia odbył się egzamin kończący szkolenie. Z 54 druhów zgłoszonych, kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 51 (w tym 10 kobiet) z jednostek OSP: Alojzów, Białopole, Bukowa Wielka, Busówno, Czerniejów, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Krzywice, Leśniczówka, Leśniowice, Kanie, Majdan Nowy, Ostrów, Pławanice, Pniówno, Rejowiec, Ruda, Strachosław, Syczyn, Weremowice, Wierzbica, Wojsławice, Wólka Kańska, Wólka Petryłowska, Zarzecze, Żalin, Żmudź i Żółtańce.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Wojciech Chudoba pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Ukończenie kursu przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 w Chełmie

Skip to content