SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

6 września 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez druhów metodą nauki zdalnej
z wykorzystaniem nauczania e – learningowego oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone min.
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Chełmie. W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę
i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 29 września odbył się egzamin kończący szkolenie. Z 41 druhów zgłoszonych, kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 36 (w tym 8 kobiet) z jednostek OSP: Busówno, Czerniejów, Dorohusk, Krzywice, Leśniczówka, Leśniowice, Łukówek, Kamień, Kanie, Okopy, Pawłów, Pławanice, Pniówno, Rejowiec, Sawin, Staw, Strupin Duży, Skryhiczyn, Wojsławice, Wólka Petryłowska, Zarzecze, Żalin i Żółtańce.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Wojciech Chudoba pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Ukończenie kursu przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 w Chełmie

Skip to content