SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

                    11 marca 2024 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych     z powiatu chełmskiego.
                    Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez druhów metodą nauki zdalnej z wykorzystaniem nauczania e – learningowego oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone min. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Chełmie. W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności        w sieciach radiowych PSP, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 9 kwietnia odbył się egzamin kończący szkolenie. Z 48 druhów zgłoszonych, kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 40 (w tym 7 kobiet) z jednostek OSP: Busówno, Czerniejów, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Kozia Góra, Krzywice, Leśniowice, Łowcza, Łukówek, Kamień, Nowy Majdan, Okopy, Olchowiec, Ostrów, Pawłów, Plisków, Pławanice, Rożdżałów, Ruda, Staw, Wojsławice, Wólka Okopska, Żalin i Żółtańce.
Mł. bryg. Stanisław Kołtun p. o. Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
Ukończenie kursu przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 w Chełmie

Skip to content