SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH KM PSP w CHEŁMIE

Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. asp. Marcin Tomaszewski przeprowadził dla pracowników cywilnych tut. Komendy szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych wśród dzieci. Uczestniczki szkolenia, po jego zakończeniu powinny umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie. Szkolenie obejmowało również obsługę defibrylatora AED podczas nagłego zatrzymania krążenia i prawidłowego wykonania resuscytacji z jego użyciem.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia JRG 1 Chełm

Skip to content