WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHATERA

                         Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzięli udział w akcji pn. „VI Wielkanocna Paczka dla Bohatera”, w ramach której zbierane były dary dla kombatantów. Przedsięwzięcie to jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, byłych członków podziemnych organizacji ruchu oporu oraz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Organizatorem akcji jest STOWARZYSZENIE PACZKA DLA BOHATERA i GRH 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH, a lokalnym koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Łukasik.

                         Zgromadzone produkty spożywcze z długim terminem przydatności oraz środki czystości zdeponowane zostały na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Lubelskiej w Chełmie, skąd zostały rozdystrybuowane do lokalnych Bohaterów.

 

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. asp. Jarosław Witamborski – KM PSP w Chełmie

Skip to content