WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHATERA

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie jak co roku wzięli udział w akcji pn. „VIII Wielkanocna Paczka dla Bohatera”, w ramach której zbierane były dary dla kombatantów. Przedsięwzięcie to jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, byłych członków podziemnych organizacji ruchu oporu oraz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, a lokalnym koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Łukasik.
Zgromadzone wszelkiego rodzaju produkty spożywcze z długim terminem przydatności oraz środki czystości zdeponowane zostały na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Lubelskiej w Chełmie, skąd zostaną rozdystrybuowane do lokalnych Bohaterów.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: str. Marcelina Woźniak – KM PSP w Chełmie

Skip to content