WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHATERA

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzięli udział w akcji pn. „V Wielkanocna Paczka dla Bohatera”, w ramach której zbierane były dary dla kombatantów. Przedsięwzięcie to jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, byłych członków podziemnych organizacji ruchu oporu oraz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, a lokalnym koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Łukasik.

Zgromadzone wszelkiego rodzaju produkty spożywcze z długim terminem przydatności oraz środki czystości zdeponowane zostały na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Lubelskiej w Chełmie, skąd zostały rozdystrybuowane do lokalnych Bohaterów.

Finał akcji miał miejsce 30 marca, kiedy to Komendant Miejski PSP w Chełmie razem z dowódcami: 19 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego, Dyrektorem Zakładu Karnego w Chełmie i Panią Krystyną Łukasik wyruszyli aby dostarczyć paczki naszym lokalnym bohaterom.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. bryg. Artur Rutkowski – KM PSP w Chełmie

Skip to content