WIZYTACJA OBOZU HARCERSKIEGO NA TERENIE POWIATU CHEŁMSKIEGO

13 lipca 2020 r. na terenie lasu położonego w Dubience, powiat chełmski przeprowadzono spotkanie z harcerzami ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” wchodzącymi w skład Federacji Skautingu Europejskiego.  W spotkaniu uczestniczyli strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Chełma. Wizytacje funkcjonariuszy PSP są szczególnie ważne dla młodzieży, która dopiero zaczyna swoją przygodę z harcerstwem. Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę nt. bezpiecznych warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerzy obozów pod namiotami. Wytyczne w tym zakresie opracowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w czerwcu 2019 r. Po części teoretycznej sprawdzono w praktyce stan przygotowania harcerzy do niebezpiecznych sytuacji organizując próbną ewakuację, sprawdzono również: możliwość alarmowania służb ratowniczych z trzech sieci komórkowych, stan dróg dojazdowych do obozowiska i wyznaczone miejsca do zbiórek na wypadek zagrożenia. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W spotkaniu uczestniczyło 31 harcerzy oraz 4 osoby z kadry, w tym 3 wychowawców oraz kierownik obozu.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: asp. Kamiński Krzysztof – KM PSP Chełm

Skip to content