Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Zarzecza gm. Chełm do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

                   13 listopada w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się spotkanie podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Zarzecza gm. Chełm do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Porozumienie podpisali: Wójt gm. Chełm – Pan Wiesław Kociuba, Komendant Miejski PSP w Chełmie bryg. Artur Rutkowski, Prezes jednostki OSP w Zarzeczu Pan Paweł Łopąg i Skarbnik OSP w Zarzeczu Pan Marian Wróblewski.
Porozumienie jest kluczowym i niezbędnym elementem, które będzie załączone do dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej       

o włączenie jednostki z Zarzecza do KSRG.

tekst: bryg Wojciech Chudoba, zdjęcia: UG w Chełmie.

  • 3a3
  • 2a2
  • 1a1
Skip to content