WŁĄCZENIE OSP DOROHUSK DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2024 roku, decyzją Nr III/198 KSRG włączył jednostkę OSP Dorohusk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczysta zbiórka miała miejsce 4 maja 2024 r. Akt włączenia do KSRG w imieniu nadbryg. Mariusza Feltynowskiego Komendanta Głównego PSP wręczył Prezesowi OSP Dorohusk Tomaszowi Gałeckiemu bryg. Wojciech Chudoba – Komendant Miejski PSP w Chełmie.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Gratulujemy druhom z OSP Dorohusk wejścia w szeregi KSRG niewątpliwie jest to wyróżnienia, ale również nowe zadania operacyjne, zabezpieczenie i udział w działaniach operacyjnych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia OSP Dorohusk

Skip to content