WŁĄCZENIE OSP ZARZECZE DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2024 roku, decyzją Nr III/199 KSRG włączył jednostkę OSP w Zarzeczu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Uroczyste wręczenie decyzji miało miejsce podczas zawodów gminnych OSP gminy Chełm. Akt włączenia do KSRG w imieniu nadbryg. Mariusza Feltynowskiego Komendanta Głównego PSP wręczył druhowi Pawłowi Łopągowi Prezesowi OSP w Zarzeczu, bryg. Wojciech Chudoba – Komendant Miejski PSP w Chełmie, a asystowali mu:
• Pan Wiesław Kociuba – Wójt gminy Chełm,
• Pan Artur Kubacki – zastępca Wójta gminy Chełm,
• Pan Mirosław Mysiak – Prezes Zarządu Gminnego OSP gm. Chełm.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać
w akcjach ratowniczych.
Gratulujemy druhom z OSP w Zarzeczu wstąpienia w szeregi KSRG, niewątpliwie jest to wyróżnienie, ale również nowe zadania operacyjne, zabezpieczenie i udział w ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
W chwili obecnej w rejonie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie do KSRG jest włączonych 17 jednostek OSP: Białopole, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Kanie, Leśniowice, Ostrów, Rejowiec, Ruda, Sawin, Siedliszcze, Staw, Wierzbica, Wojsławice, Zarzecze i Żmudź.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: UG Chełm

Skip to content