Wyniki V ETAPU postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie dot. ogłoszenia o przyjęcie do służby nr MK.1110.2.2023 – system codzienny

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego
Skip to content