Zbiórka elektroodpadów

W dniach od 3 do 25 czerwca na terenie miasta Chełm, gminy Chełm oraz powiatu chełmskiego zostanie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów.
Zebrane elektrośmieci zostaną odebrane przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o. o., która w zamian przekaże środki finansowe na rzecz chełmskiego Stowarzyszenia Tak Niewiele. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym, cierpiących na depresję.
 
Skip to content