ĆWICZENIA LODOWE Z RATOWNIKAMI WOPR-u

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie od 5 do 7 lutego (3 dni / 3 zmiany służbowe), ćwiczyli razem z ratownikami  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zalewie Żółtańcach gm. Chełm. Tematem ćwiczeń była: „Organizacja akcji ratowniczej na akwenach i ciekach wodnych (powierzchnie wodne i lodowe)”. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były wykładami, na których przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, metody i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczych oraz zagadnienia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie działań ratowniczych prowadzonych na lodzie. W trakcie ćwiczeń praktycznych doskonalono techniki ewakuacji osób poszkodowanych (na ćwiczeniach byli nimi pozoranci – strażacy, ubrani w kombinezony do pracy w wodzie) w sytuacjach pozorowanych po załamaniu się lodu. 5 i 7 lutego w ćwiczeniach brały udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Kamienia i ze Żmudzi. 6 i 7 lutego obserwatorami ćwiczeń była młodzież z: Zespołu Szkół w Żółtańcach, Szkoły Podstawowej w Czerniejowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, Szkoły Razem w Chełmie oraz Szkoły Arka również z Chełma (razem 293 dzieci). Zasady zachowania się w takich sytuacjach zostały przedstawione dzieciom i młodzieży przez kol. Andrzeja Klaudela – prezesa WOPR Chełm, któremu bardzo dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń. Organizatorzy mają nadzieję, że ćwiczenia te połączone z pogadanką będą niosły ze sobą skutki edukacyjne. Podziękowania również składamy dla Wójta Gminy Chełm – pana Wiesława Kociuby za możliwość skorzystania ze zbiornika wodnego.

 

 

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba KM PSP Chełm, zdjęcia Wojciech Chudoba, Jakub Kursa.

Skip to content