ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE w CHEŁMIE

W środę 19 grudnia 2018 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie odbyły się ćwiczenia zgrywające z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego miasta Chełm pod kryptonimem „ARENA 2018”. Brały w nich udział: Policja, Stacja Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna. Pozorantami byli uczniowie klasy III gt z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były odprawą, którą poprowadził Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski.

 

Założenie do ćwiczeń:
Podczas imprezy sportowej (zawody sportowe pomiędzy reprezentacjami szkół ponadpodstawowych) na terenie Miejskiej Hali Sportowej dochodzi do rozpylenia (uwolnienia) nieznanej substancji o nieprzyjemnym zapachu. Zawodnicy oraz publiczność przebywająca w obiekcie odczuwają zapach, który identyfikują jako gaz pieprzowy. W efekcie zdarzenia dochodzi do spontanicznej ewakuacji ludzi z obiektu, co powoduje skutki w postaci dużej liczby poszkodowanych.

 

Działania ratownicze polegały na:
– określeniu strefy zagrożenia prowadząc pomiary dostępnymi urządzeniami pomiarowymi,
– ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych z budynku,
– przeprowadzeniu segregacji osób poszkodowanych (TRIAGE),
– udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej poza strefą zagrożenia,
– zorganizowaniu punktu medycznego.
Głównym celem manewrów było doskonalenie współdziałania wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb ratowniczych.

 

{gallery}wydarzenia/2018.12.19_cwiczenia{/gallery}

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. ogn. Przemysław Watras – KM PSP Chełm.

Skip to content