DZIAŁANIA STRAŻAKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Od 10 marca 2020 br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Chełmie wspomagają działania funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na przejściu granicznym w Dorohusku. Działania strażaków polegają na pomiarze (przy pomocy bezkontaktowych termometrów cyfrowych) temperatury ciała osób wjeżdżających do Polski. Funkcjonariusze zabezpieczeni są w środki ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Od początku działań zmierzono łącznie temperaturę u 27 648 osób, pełniło tam służbę łącznie 230 strażaków. Od 4 marca br. strażacy KM PSP Chełm zabezpieczają również mobilną izbę przyjęć przy chełmskim szpitalu, tam łącznie służbę pełniło 190 strażaków.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego również biorą udział w działaniach związanych z sytuacją spowodowaną przez koronawirusa. W  związku z akcją prewencyjną  „Zostań w domu” za pomocą komunikatów nadawanych z megafonów informują mieszkańców gmin o obowiązujących aktualnie zasadach zachowania związanych z zagrożeniem koronawirusem. W celu zabezpieczenia strażaków ochotników podczas działań w sprzęt ochronny w miarę możliwości KW PSP Lublin i KM PSP Chełm wyposaża ww jednostki OSP w: maseczki, rękawiczki lateksowe, jednorazowe ubrania i gogle ochronne.  Jednocześnie druhowie są zapoznawani (zachowując reżim sanitarny poprzez np. pocztę e-mail) z zasadami prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi
i elementami ochrony osobistej ratownika oraz ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych zgodnie z procedurą postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm SARS-Cov-2 (według schematu dla jednostek OSP z KSRG).

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: archiwum KM PSP Chełm

Skip to content