INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE

W czerwcu 2020 r. Komenda Miejska PSP w Chełmie zrealizowała zadanie pn. „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm”. Na dachu budynku zainstalowano 67 paneli fotowoltaicznych o mocy przeszło 23 kWp  wraz z niezbędnymi do  ich sprawnego działania urządzeniami.  Mimo, że zamontowana instalacja nie pokryje 100% zapotrzebowania na energię elektryczną przez tut. Komendę, to jednak w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia wydatków na jej zakup.

Wartość inwestycji , która wyniosła 67 tyś. zł współfinansowały: Starostwo Powiatowe w Chełmie – 60 tyś. zł oraz Urząd Miasta Chełm – 7 tyś. zł.

Wykonana instalacja przyniesie wymierne oszczędności w budżecie tut. Komendy. Rozwój OZE wpływa na poprawę jakości powietrza, efektywniejszą ochronę środowiska i częściowe rozwiązanie problemu smogu, który nasila się przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Biorąc pod uwagę powyższe w dalszym ciągu będziemy czynić kroki na pozyskiwanie funduszy, które pozwolą na założenie podobnej instalacji w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ulicy Okszowskiej.

Chełmscy strażacy dziękują Panom: Piotrowi Deniszczukowi – Staroście Powiatu Chełmskiego
i Jakubowi Banaszkowi – Prezydentowi Miasta Chełm za przekazanie środków finansowych na sfinansowanie ww zadania.

 

tekst, zdjęcia: bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP Chełm

Skip to content