Tłumacz języka migowego

Usługa tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie   W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Komenda ...

TEKST ODCZYTYWALNY MASZYNOWO

Informacja o zakresie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie kieruje pracą komendy przy pomocy Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych. Do zadań komendanta należy: kierowanie ...

Skip to content