NARADA PODSUMOWUJĄCA FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHEŁMIE za 2019 rok

             25 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie gm. Rejowiec Fabryczny odbyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu chełmskiego w 2019 roku.

W naradzie udział wzięli:

 • dh Kazimierz Smal, V – ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • mł. bryg. Artur Rutkowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie,
 • Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego.

           W naradzie uczestniczyli również: Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu chełmskiego, Komendanci Gminni OSP, Prezesi, Naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, pracownicy Starostwa Powiatowego ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych i funkcjonariusze KM PSP
  w Chełmie.

  Zebranych gości powitał gospodarz terenu – Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny pan Zdzisław Krupa, który zaprezentował swoją Gminę. Następnie na naradzie przedstawiono informacje
  z działalności Związku OSP na terenie powiatu i województwa.

  Na naradzie przedstawiono również:

  – informację o sytuacji zdarzeniowej na terenie powiatu chełmskiego,

  – realizację czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

  – operacyjne zabezpieczenie rejonu działania KM PSP w Chełmie,

  – nowy plan sieci KSRG na lata 2020-2023,

  – realizację doskonalenia Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu chełmskiego,

  – plany na rok 2020,

  – realizację dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019, założenia na rok 2020,

  – realizację inwestycji i zadań KM PSP w zakresie logistycznym.

  Na spotkaniu ustalono również gospodarzy zawodów OSP szczebla powiatowego w latach 2020 i 2021 oraz terminy zawodów gminnych OSP w br.

  tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba, KM PSP w Chełmie

Skip to content