NARADA ROCZNA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE

27 lutego 2019 roku w tutejszej komendzie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, w 2018 roku.
W naradzie uczestniczyli:

 

– st. bryg. Piotr Zmarz – Z – ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

 

– Druh Kazimierz Smal –  W – ce Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Lublinie,

 

– Artur Juszczak – I Z – ca Prezydenta miasta Chełm,

 

– Katarzyna Zawiślak – Z – ca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu LUW,

 

– Monika Zaborek – Turewicz  – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich UM Chełm,

 

– Alicja Kowalska – Łoza – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie,

 

– funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

 

Zebranych gości powitał p. o. Komendant Miejski PSP w Chełmie – mł. bryg. Artur Rutkowski, przedstawił również główne cele i kierunki działania w 2018 r., a także charakterystykę chronionego obszaru i główne zagrożenia na terenie powiatu.  Następnie kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przedstawili główne zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych, finansowych i kadrowych. Następnie Komendant Miejski przekazał najistotniejsze zadania postawione do realizacji w roku bieżącym.

 

W roku 2018 odnotowano wzrost interwencji w porównaniu do roku 2017 o 6,1 % (81 zdarzeń). W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1406 razy (pożary – 456, miejscowe zagrożenia – 877 i fałszywe alarmy – 73). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowano 128 czynności kontrolno – rozpoznawczych.

 

Na zakończenie Z – ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Piotr  Zmarz podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym oraz omówił cele
i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych.

 

     Głos zabrali także zaproszeni goście kierując do strażaków naszej Komendy słowa podziękowania za realizowaną służbę.

 

{gallery}/wydarzenia/narada_roczna_2019{/gallery} 

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. kpt. Jarosław Niemiec – KM PSP Chełm

 

 

 

 

Skip to content