NOWY SAMOCHÓD DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP w CHEŁMIE

W lipcu 2018 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzbogaciła się o nowy samochód. Scania P 450  4 x 4 to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego. Pojazd został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Priorytetu V Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN – T.” Pojazd ten pozwoli na podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Chełmscy strażacy dziękują za nowy pojazd wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu.

 

 

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba KM PSP Chełm, zdjęcia: Patryk Smyk.

Skip to content