SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Od 16 do 20 września 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie odbyło się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. W trakcie szkolenia obejmującego 36 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę  i umiejętności dotyczące zasad kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Kurs ukończyło 10 absolwentów z jednostek OSP: Dubienka, Ostrów, Rejowiec, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego  z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba, KM PSP Chełm

Skip to content