SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Od 22 do 26 października 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie odbywało się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. W trakcie szkolenia obejmującego 32 godziny zajęć słuchacze nabyli wiedzę  i umiejętności dotyczące zasad kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Kurs ukończyło 14 absolwentów z jednostek OSP: Białopole, Czułczyce, Kamień, Leśniowice, Okopy, Ruda, Siedliszcze, Stare Depułtycze i  Wierzbica. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

{gallery}wydarzenia/26.10.2018_kursosp{/gallery}

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content