Szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego

Od 3 do 28 września 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbywało się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. W trakcie szkolenia obejmującego 126 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do: wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 28 września odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 16 absolwentów, którzy zasilą jednostki OSP: Białopole, Busówno, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Kanie, Sawin, Wierzbica, Wólka Okopska, Wólka Petryłowska i Zarzecze. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

{gallery}wydarzenia/18.10.2018_kurs_osp{/gallery}

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content