SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

25 – 30  kwietnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”. Po ukończonym szkoleniu trwającym 28 godzin, słuchacze nabyli wiedzę
i umiejętności m. in. do:

  • przygotowania do pracy hydraulicznych urządzeń ratowniczych, agregatów prądotwórczych
    i sprzętu mechanicznego;
  • przygotowania do pracy motopomp i autopomp pożarniczych;
  • uruchomienia i obsługi pompy i autopompy pożarniczej;
  • obsługi w czasie działań ratowniczych i szkolenia urządzeń mechanicznych będących na wyposażeniu OSP;
  • prowadzenia dokumentacji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP;
  • prowadzenia korespondencji radiowej.

Kurs ukończyło 20 druhów z jednostek OSP: Czułczyce, Sawin, Wierzbica, Żmudź, Białopole, Majdan Leśniowski, Kanie, Zarzecze, Leśniowice, Wojsławice, Rejowiec, Żółtańce, Strupin Duży. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie – mł. bryg. Wojciech Chudoba pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: mł. ogn Przemysław Watras – KM PSP Chełm

Skip to content