SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

      11 lutego 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. W trakcie szkolenia obejmującego 126 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 8 marca odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 36 druhów, którzy zasilą jednostki OSP: Białopole, Strupin Duży, Zarzecze, Żółtańce, Weremowice, Ostrów, Dorohusk, Dubienka, Majdan Leśniowski, Leśniowice, Rejowiec, Kanie, Leśniczówka, Ruda Czułczyce, Nowy Majdan, Żmudź i Leszczany. Komendant Miejski PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

 

 

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

 

 

 

{gallery}/wydarzenia/8marca_osp{/gallery}

Skip to content