„Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” – ćwiczenia praktyczne z ratownictwa drogowego organizowane w ramach projektu unijnego

W piątek 4 września 2020 roku, strażacy ochotnicy z 11 gmin powiatu chełmskiego spotkali się na placu przy boisku w miejscowości Ruda-Huta na ćwiczeniach praktycznych
z ratownictwa drogowego organizowanych w ramach projektu unijnego „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Komendą Miejską PSP w Chełmie i Gminą Ruda-Huta.  Wzięły w nich udział jednostki OSP z następujących gmin: Białopole, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Łącznie 12 zastępów           z jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Uczestników podzielono na 3 zespoły ratownicze. Każdy z nich pod okiem strażaków z KM PSP Chełm wykonywał kolejno zadania z zakresu ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy na przykładzie pozorowanego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

 

tekst: bryg. Koziej S. – KM PSP Chełm, zdjęcia: UG Ruda-Huta

Skip to content