Chełmscy Strażacy na Narodowym

Dwóch strażaków z uprawnieniami ratownika medycznego, którzy na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Chełmie zostało skierowanych do służby w filii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który został ...

Ślub strażaka z JRG nr 2 w Chełmie

W dniu 09 sierpinia 2020 roku w Kościele Rzymskokatolickim pw. Chrystusa Odkupiciela  sakramentalne „tak” wypowiedzieli sobie Karolina i Wojciech Stasiuk. Pan młody – st. str. Wojciech Stasiuk na co dzień pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr ...

Skip to content