Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z prognozowanymi opadami śniegu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty ...

ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO

W ramach doskonalenia zawodowego strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie od 1 do 3 lutego (3 dni / 3 zmiany służbowe), ćwiczyli razem z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na akwenie Glinianki w ...

Chełmscy Strażacy na Narodowym

Dwóch strażaków z uprawnieniami ratownika medycznego, którzy na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Chełmie zostało skierowanych do służby w filii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który został ...

Skip to content