UROCZYSTE WRĘCZENIE PROMES PRZEDSTAWICIELOM JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU POWIATU CHEŁMSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: “DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2019 ROKU”

8 października w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Chełmie miała miejsce uroczysta zbiórka, na której odbyło się wręczenie promes przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chełmskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych ...

ĆWICZENIA RATOWNICZE „CHEŁM 2019”

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń ratowniczych z uwzględnieniem założeń zawartych w propozycji „Standardów postępowania w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne ...

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Od 16 do 20 września 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie odbyło się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w ...

Skip to content