Ochrona znaku czerwonego krzyża.

              W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach ...

Wycieczki w 2022 r.

Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie realizując plan pracy i licząc na sprzyjające warunki obniżenia zagrożenia i obostrzeń pandemiologicznych w 2022 roku, proponuje zorganizowanie 2  wycieczek do wyboru /krajowa i zagraniczna/. W uzgodnieniu z naszym organizatorem ...

Spotkanie emerytów ZEiRP RP.

               Lekka „odwilż” pandemiczna, sprzyjająca pogoda oraz chęć spotkania się w grupie były impulsem do zorganizowania przez Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie spontanicznych spotkań w miesiącu wrześniu.                  Na zaproszenie koła ZEIRP RP w Krasnymstawie pięcioosobowa ...

Skip to content