#BITWAoREMIZY

#BITWAoREMIZY – w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i ...

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM PRACOWNIKOM PSP

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM

  Zdarzenia na terenie powiatu chełmskiego na dzień: 20.11.2023 r.

    – Pożary : 282

    – Miejscowe Zagrożenia: 945

    – Alarmy Fałszywe: 59

 

Skip to content